• Etusivu
  • Remontti

Asiantuntijat vastasivat kysymyksiin putkiremonttiin liittyen

Rakentajan toimitus
Päivitetty 17.01.2024
202110_73365.jpg

Putkiremontin toteuttamista ei tarvitse odottaa niin pitkään, että tilanne näyttää tältä.

Kun putkiremontti on tulossa ajankohtaiseksi herää taloyhtiössä usein enemmän kysymyksiä kuin suoria vastauksia: Minkä ikäisessä taloyhtiössä yleensä putkiremontti tulee ajankohtaiseksi? Onko aina lähdettävä evakkoon putkiremontin tieltä? Miten putkiremontin ajankohta määräytyy? Entä kumpi olisi parempi, perinteinen remontti vai sukitus?

Ohessa putkiremontti-aiheisia, asiantuntijoille esitettyjä, kysymyksiä vastauksineen. Artikkelin lopusta löydät myös linkin uuteen aiheesta kertovaan webinaaritallenteeseen.

Esitettyihin kysymyksiin vastasivat:

<p data-block-key="mc0gl">Kati Lappalainen Keittiömaailma, Novart</p>
Kati Lappalainen Keittiömaailma, Novart
<p data-block-key="xzz8c">Marinka Hollming-Pietarinen Electrolux Oy</p>
Marinka Hollming-Pietarinen Electrolux Oy
<p data-block-key="xtgne">Antti Salakka VertoNordic Oy</p>
Antti Salakka VertoNordic Oy
<p data-block-key="5ag27">Perttu Havulehto Uponor Suomi Oy</p>
Perttu Havulehto Uponor Suomi Oy

Milloin on putkiremontin aika?

Miten määritellä oikea putkiremontin ajankohta: Tilastollisesti, satunnainen putken poikkileikkaus, vai ajankohta, jolloin putkivuotoja on ollut jo "liikaa"?

− Putkiremontin oikea ajankohta tulee aina selvittää kiinteistön kuntotutkimuksella, jolloin selviää mitä kiinteistön osa-alueita tulee sanerata ja millä aikataululla. Jos remonttiin ryhdytään vasta vuotojen ilmaannuttua, joudutaan saneeraus tekemään nopeutetulla aikataululla, mikä väistämättä lisää kustannuksia. Putkimontin kustannusten lisäksi tulevat maksettavaksi ennen korjausta sattuneiden vahinkojen aiheuttamat kulut, Uponorin asiantuntija Perttu Havulehto kertoo.

Kiinteistön rakennusvuosi on 1982 ja putkiremontin arvioitu ajankohta vuonna 2023, pitäisikö ajankohtaa vielä muuttaa?

− Putkiremontin oikea ajankohta tulee aina selvittää kiinteistön kuntotutkimuksella, jolloin selviää mitä kiinteistön osa-alueita tulee sanerata ja millä aikataululla. Tämän ikäisessä kiinteistössä putkien kunnon kartoittaminen on jo ajankohtaista, sanoo Havulehto.

<p data-block-key="v8ngn">Putkiremontin oikea ajankohta tulee aina selvittää kiinteistön kuntotutkimuksella. Samalla selviää myös aikataulu muille saneerauksille.</p>
Putkiremontin oikea ajankohta tulee aina selvittää kiinteistön kuntotutkimuksella. Samalla selviää myös aikataulu muille saneerauksille.

Miten käyttövesiputkiremontti kerrostalossa toteutetaan? Jos kesto ja haitta on lähes yhtä suuri kuin viemäriremontissa, miksi kustannus on paljon alhaisempi?

− Käyttövesiputket saneerataan vaihtamalla uudet putket vanhojen tilalle. Uuden nousuputket voidaan sijoittaa samaan paikkaan kuin vanhat, uuteen sijaintiin asunnon sisällä tai porraskäytävään. Pelkkien käyttövesiputkien saneerauksessa on muun muassa purkutyötä vähemmän kuin viemärisaneerauksessa, joten se vaikuttaa kustannuksiin. Tosin viemäreitä voidaan joissain tapauksissa myös sukittaa, mikä on operaationa myös erilainen perinteiseen putkiremonttiin verrattuna, toteaa Havulehto.

Kuinka kauan 70-luvulla rakennetun talon muoviputket yleensä kestävät?

− Putkien käyttöikä vaihtelee suuresti ja tapauskohtaisesti. Yleisenä arviona voidaan sanoa, että putkien elinkaari on 30-50 vuotta, mutta vallitsevat olosuhteet voivat aiheuttaa tähän enemmänkin vaihtelua.

Kolmen talon rivitaloyhtiö on toiminut vuodesta 1976. Onko putkien kuntotarkastus jo ajankohtainen?

− On ajankohtainen.

Missä tapauksessa on lähdettävä " evakkoon" ja onko lähdettävä?

− Riippuu remontin laajuudesta. Tyypillisessä kerrostalon putkiremontissa uusitaan käyttövesi- ja viemäriputket, kylpyhuoneet ja sähköt. Näin ollen asunnoissa ei remontin aikana ole vettä, viemäriä, sähköä tai peseytymismahdollisuuksia. Lisäksi kiinteistö ja tontti ovat rakennustyömaata, joten niissä liikkumiseen tulee esimerkiksi turvallisuusnäkökulmista rajoitteita. Näin ollen väistömajoitukseen siirtyminen on usein suotavaa, Havulehto vastaa.

− Tämä koskee yleensä tilannetta jossa remontin aikana ei normaaliin asumiseen huoneistossa ole mahdollisuutta. Esimerkiksi vesi on katkaistu, viemärit poissa käytöstä ja usein sähköihinkin tehdään muutoksia joten sähköjenkään osalta tilanne ei ole normaali. Lisäksi tulevat erilaiset työmaan turvallisuudesta johtuvat näkökulmat joiden vuoksi asuminen remontin aikana asunnossa saattaa olla mahdotonta, kertoo Verton asiantuntija Antti Salakka.

− Asumiselle aiheutuvaa haittaa pystytään kuitenkin minimoimaan hyvällä suunnittelulla jolla häiriö aika saadaan mahdollisimman lyhyeksi. Vesimittareihin liittyvät muutostyöt ovat yleensä toteutukseltaan nopeita joten pelkästään näiden laitteiden osalta ei evakkoon lähtö ole tarpeen, Havulehto selventää.

Kuinka suuri on asumishaitta, kun ainoastaan vesijohdot/käyttövedet uusitaan?

− Riippuu toteutustavasta, mutta yleisesti voidaan todeta, että asumishaitta on pienempi kuin laajemmassa putkiremontissa, jossa saneerataan myös viemärit, kylpyhuoneet ynnä muut. Nämäkin tulee tietysti tarpeen mukaan saneerata jossain vaiheessa, ja siksi onkin tärkeää kartoittaa kokonaissaneeraustarve, ja tehdä tarvittavat saneeraukset oikea-aikaisesti, toteaa Havulehto.

Linjasaneerauksen vaihtoehdoista sekä materiaaleista

Kuinka vähentää turhia odotusaikoja taloyhtiön putkiremontin aikana?
Onko kannattavaa tehdä joitain osioita, esimerkiksi galvanoitujen putkien vaihto, jo ennen putkiremonttia?

− Riippuu paljon saneerauksen laajuudesta, mutta esimerkiksi talotekniikkaelementtejä ja esivalmistusta hyödyntämällä voidaan nopeuttaa putkiremontin läpimenoaikaa, Havulehto vastaa.

− Odotusaikaan pystytään parhaiten vaikuttamaan hyvällä suunnittelulla, jossa riittävällä tarkkuudella aikataulutetaan hankkeen eteneminen ja käytetään mahdollisuuksien mukaan esivalmistettuja kokonaisuuksia. Tämän lisäksi ikäviä viivästyksiä voidaan hallita ajoittamalla ostot siten, että toimituksille varataan riittävästi aikaa, jotta pienet viiveet esimerkiksi komponenttitoimituksissa eivät viivästytä hankeen etenemistä, toteaa Salakka.

<p data-block-key="a3aqe">Hyvällä suunnittelulla sekä aikataulutuksella putkiremontti saadaan hoidetuksi nopeasti.</p>
Hyvällä suunnittelulla sekä aikataulutuksella putkiremontti saadaan hoidetuksi nopeasti.

Meneekö tehty työ hukkaan, jos viemäreitä ja kylpyhuoneita uusitaan? Käyttövedet on jo aikaisemmin huolehdittu kuntoon.

− Riippuu paljon käyttövesiremontin toteutustavasta ja tulevien korjausten laajuudesta. Viemärit jä märkätilat tulevat jossain vaiheessa saneerattavaksi, mutta ei käyttövesiremontti hukkaan mene. Joiltain osin voidaan joutua tekemään putkituksia uudestaan, Havulehto vastaa.

Onko sukitus oikea valinta perinteisen putkiremontin sijaan?
Mitkä asiat puoltavat sukitusta? Onko kyseessä kuinka pitkäaikainen ratkaisu?

− Nämä kaksi eivät ole keskenään suoraan vertailukelpoisia, koska perinteisessa putkiremontissa tehdään paljon muutakin kuin saneerataan viemäriputket. Sukitus voi olla hyvä tapa viemärin saneeraukseen, varsinkin jos taloyhtiön märkätiloista on valtaosa saneerattu jo valmiiksi.

Miten rivitaloissa on putkiremontin tarvetta? Entä jos käytössä ovat "muoviputket"?

− Rivitaloissa tulee putkiremontin tarve ihan samaan tapaan kuin kerrostaloissakin. Toteutus on siinä mielessä yksinkertaisempi, että rivitaloissa ei tarvitse uusia käyttövesinousuja, jotka kerrostaloissa ovat iso osa putkistoa. Myös muoviputket tulevat aikanaan elinkaarensa päähän, joten kuntotutkimuksen avulla saa tietoa niidenkin saneeraustarpeesta, toteaa Havulehto.

Onnistuuko sukitus, samalla tietenkin myös sähkö- ja kaapelinousut. Pj puoltaa perinteistä ?
Taloyhtiö 1982, 4 h, K + S, erillinen WC. Kph ja K vesikalusteet samassa linjassa, WC eri.

− Saneerauksen laajuus ja toteutustapa määräytyvät kiinteistön saneeraustarpeen mukaan. Eri menetelmillä voidaan vastata erilaisiin tarpeisiin ja kullekin kiinteistölle löytyy se oikea toteutustapa ja laajuus. Putkiremontin valmistelu kannattaa aloittaa kuntotutkimuksen ja hankesuunnitelman teolla, jolloin saadaan vastaukset tämän tyyppisiin kysymyksiin.

Voidaanko vanhat putket jättää rakenteisiin ja tehdä uudet pintavetoina?
Sukitusvaihtoehdon toimivuus viemärilinjoissa, vesiputkissa?

− Vanhat putket voidaan usein jättää rakenteisiin ja tehdä uudet eri paikkaan esimerkiksi talotekniikkaelementeillä. Sukitus liittyy nimenomaan viemäriputkien saneeraukseen. Käyttövesiputkien saneraukseen on olemassa pinnoitusmenetelmiä, mutta niitä on toistaiseksi käytetty Suomessa verrattaen vähän.

<p data-block-key="a2lmx">Putkiin voi vuosien saatossa alkaa kerääntyä ylimääräistä &quot;sakkaa&quot;.</p>
Putkiin voi vuosien saatossa alkaa kerääntyä ylimääräistä "sakkaa".

Minkälaisia vaihtoehtoja on putkiston materiaaliksi?

− Viemäriputkien materiaali on tänä päivänä pääsääntöisesti muovi. Käyttövesiputkien puolella on enemmän vaihtoehtoja, mutta yleisimmät ovat muovi, kupari ja erilaiset komposiitit, Havulehto vastaa.

Putkiremontin kustannuksista sekä remonttien yhdistämisestä

Onko putkiremontin neliöhinta halvempi korkeammassa yhden rapun kerrostalossa kuin matalammassa, mutta useamman rapun talossa?
Jos, onko ero merkittävä? Kuka olisi paras asiantuntija selvittämään vaihtoehdon valintaa kyseessä olevaan taloon?

− Putkiremonttihankkeeseen kannattaa jo alkuvaiheessa palkata projektipäällikkö, jonka tehtävä on auttaa hallitusta tekemään oikeita selvityksiä ja päätöksiä hankkeen edetessä. Tekemällä oikeita valintoja hankkeen aikana, säästetään helposti projektipäällikön mukanaan tuoma kustannus, Havulehto kertoo.

Tuleeko keittiö- ja kylpyhuoneremontti halvemmaksi putkiremontin yhteydessä?

− Putkiremontissa keittiökalusteet on usein joka tapauksessa purettava ja asentaminen takaisin maksaa. Siksi yhtäaikaisesti toteutettu keittiöremontti säästää sekä kaksilta remonttipölyiltä että lisä kustannuksilta. Keittiökalusteiden vaihtamisen yhteydessä on myös erinomainen mahdollisuus päivittää keittiön varustetaso nykyaikaiseksi ja parantaa keittiön toiminnallisuutta, myös nykyaikaisten kodinkoneiden avulla. Hyvin suunniteltu ja toteutettu keittiöremontti nostaa paitsi asumismukavuutta myös asunnon arvoa, Novartin ja Electroluxin asiantuntijat Kati Lappalainen ja Marinka Hollming-Pietarinen vastaavat.

<p data-block-key="8zf57">Putkiremonttiin kannattaa yhdistää myös keittiö- ja kylpyhuoneremontti.</p>
Putkiremonttiin kannattaa yhdistää myös keittiö- ja kylpyhuoneremontti.

Miksi putkiremontin yhteydessä tehtävä keittiö- ja/tai kylppäriremontti on usein KALLIIMPi kuin erikseen tehty?

− Näin ei ole, vaan putkiremontin yhteydessä toteutettu keittiöremontti tulee usein edullisemmaksi kuin erillisenä toteutettu. Säästöä syntyy jo asennuskustannuksissa, sillä puretut kalusteet on joka tapauksessa asennettava uudelleen; mikäli remontin tekee myöhemmin erillisenä, tulevat asennuskustannukset ns. tuplana, toteavat Lappalainen ja Hollming-Pietarinen.

Suosittelisivatko esiintyjät muita remontteja tehtäväksi samaan aikaan, mitkä remontit olisivat osuvimmat?

Yleisesti voidaan todeta että yhdistämällä hankkeita samaan kokonaisuuteen saadaan säästöä kokonaiskustannuksissa sekä lyhennettyä projektien läpivientiaikaa. Lisäksi samalla varmistutaan useiden järjestelmien toiminnasta ja ajanmukaistamisesta, joten rakennuksen käytettävyys, viihtyisyys sekä arvo nousevat enemmän kuin tekemällä yksittäisiä korjauksia ja saneerauksia erillisinä, Salakkakertoo.

Onko kyseessä olevan asian suhteen ensi vuonna minkälainen suhde kysynnän ja tarjonnan välillä?

Vuonna 2021 toimintaa on hankaloittanut globaalit haasteet logistiikassa, jotka ovat nostaneet muun muassa kuljetuskustannuksia ja viivästyttäneet toimituksia. Tilanne rakentamisessa kuitenkin normalisoituu tulevaisuudessa, joten saatavuuden ennakoidaan palaavan koronaa edeltävälle tasolle vuoden 2022 aikana. Yleinen kustannusten nousu nostaa myös rakentamisen kustannuksia, mutta huomattavasti 2021 vuoden erikoistilanteesta johtunutta kustannustason nousua vähemmän, toteaa Salakka.

Info

Info

Kuuntele viimeisin Putkiremontti-webinaariimme

Voit katsoa Putkiremonttiwebinaarin oheisen linkin kautta.

Remontti
vesiputkistot
putkiremontti
Kiinnostuitko? Tilaa OMAtaloyhtiö-uutiskirje
Putkiremontti? Energiansäästö? Sähköautojen lataus? Talkoot? Mistä teidän taloyhtiössänne tällä viikolla puhutaan? Omataloyhtiö.fi-uutiskirje sisältää ajankohtaisia, sekä kyseisen viikon teemaan liittyviä artikkeleita. Tutustu muiden taloyhtiöiden projekteihin ja kokemuksiin, vertaile hankkeiden toteutuksia ja lopputuloksia ja laita talteen arvokkaat asiantuntijaohjeet. Olitpa aloitteleva hallituksen jäsen tai monessa marinoitunut isännöitsijä, voit olla varma, että Omataloyhtiö.fi:n uutiskirjeestä opit jotain uutta joka viikko.

Aiheeseen liittyvää

201911_61453.jpg
Tiedätkö kotitalouden suurimmat vesisyöpöt?
Asumisen perusedellytysten, veden, sähkön ja lämmön, tuottamiseen käytettävän energian kustannukset nielaisevat valtaosan taloyhtiön rahavirrasta. Vesi on taloyhtiön suurin yksittäinen kuluerä, sillä vedenkäyttö muodostaa keskimäärin 37 % kokonaiskustannuksista. Kokonaisuutena veteen kuluu enemmän rahaa kuin koko taloyhtiön lämmittämiseen. Koska vesi on kallista, veden säästäminen on todellakin kannattavin energiainvestointi.
202110_73087.jpg
Toimiva vesitekniikka on olennainen osa kiinteistöjen ylläpitoa
Toimiva vesitekniikka, johon kuuluu muun muassa sade- ja jätevesiviemäröinti, on olennainen osa kiinteistöjen ylläpitoa. Asiantuntevan kumppanin tuella vesitekniikka toteutuu edullisesti palvelun laadusta tinkimättä. Haussa onkin henkilökohtainen palvelu ja pitävät aikataulut – yritys, jossa myös työnjohto tekee töitä.
Jarno Virtanen
Putkiremontti siirtyi ja lämmitys alkoi toimia – kaksi taloyhtiötä kertoo vedenkäsittelyn vaikutuksista
Useissa taloyhtiöissä putkiremontti tulee ensimmäisenä mieleen, kun putkistot ovat tulossa tiensä päähän, lämmitys toimii epätasaisesti tai putkistoissa ilmenee esimerkiksi vuotoja. Kaksi taloyhtiötä ja tutkija kertoo miten vedenkäsittelyllä nanokuplien avulla voi olla niin tehokas apu ja ratkaiseva vaikutus putkistoihin.
turner alumiiniprofiiliovi
Laadukkaat alaovet tuovat säästöä
Taloyhtiöissä toteutetaan tänäkin vuonna useita remonttiprojekteja ja kunnostushankkeita. Energiatehokkuuden ja käyttäjäystävällisyyden edistäminen parantavat usein mielikuvaa ja kokemusta taloyhtiöstä. Mutta koska viimeksi on taloyhtiössä kiinnitetty huomiota niinkin yksittäiseen asiaan kuin rappukäytävään johtavaan ulko-oveen?
20225_78086.jpg
Onnekkaan rakennus­virheen kautta tehokkaaksi kosteus­ongelmien korjaajaksi
Rakentamisessa ei aina vältytä ongelmilta. Joskus ne tulevat esille vasta vuosien saatossa. Yksi tällaisista on aikansa rakennustavan uhrit – perustukset, joista puuttuu kapillaarikatko. Näissä rakennuksissa kosteusongelmat tulevat esille vasta vuosien päästä ja niiden korjaaminen kustannustehokkaasti perinteisin keinoin voi olla mahdotonta. SafeDrying Oy on keskittynyt juuri tämän kaltaisten kosteusongelmien korjaamiseen. Yhtiö valmisti alun perin lattialämmitysjärjestelmiä, joista lopulta tuli vaikeiden kosteusongelmista kärsivien rakennuksien pelastaja. Kaikki alkoi yhdestä onnekkaasta virheestä.
Ilmanvaihtokanavien puhdistus omakotitalossa
Milloin on aika puhdistaa kiinteistön ilmanvaihtokanavat?
Ilmanvaihtojärjestelmiin kertyy ajan mittaan epäpuhtauksia, kuten pölyä, siitepölyä, homesieniä, mikrobeja, bakteereja, savu-, käry- ja kemikaalien jäämiä. Myös kanaviin päässyt kosteus levittää epäpuhtauksia. Epäpuhdas sisäilma vaikuttaa suoraan terveyteen, viihtyvyyteen, paloturvallisuuteen sekä työtehoon. Toimiva ilmastointijärjestelmä paitsi parantaa sisäilmaa, myös auttaa pitämään kiinteistön rakenteet kunnossa poistamalla haitallisen kosteuden rakenteista ja parantaa samalla rakennuksen energiataloudellisuutta. Suositus on puhdistaa ilmanvaihtokanavat 10 vuoden välein.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton