• Etusivu
  • Energia

Säästöjä käyttökustannuksiin energiatehokkuuden optimoinnilla

Erik RahialaKaupallinen yhteistyö Amrak Oy
Päivitetty 12.03.2024
Amrak maalämpökohde

Useimmissa kerrostaloissa on mahdollista saavuttaa helposti säästöjä energiankulutuksessa optimoimalla käytössä olevan taloautomaatiojärjestelmän säädöt. Varsin tyypillisesti taloyhtiössä ollaan oletuksessa, että kaikki toimii kuten pitääkin. Viimeaikojen energian hinnan nousut ovat käyneet taloyhtiöille kalliiksi ja herättäneet tilanteeseen. Muutosten myötä nyt on oikea hetki selvittää, kuluuko kiinteistössä energiaa hukkaan ja mitä sille on tehtävissä.

Kulutetaanko kiinteistössä turhaan energiaa?

Rakennuksen talotekniikka ylläpitää tilojen asumisolosuhteita ja ohjaa energian käyttöä. Parannuksia energiatehokkuuteen saadaan paitsi uudistamalla rakenteiden tiiviyttä ja lämmöneristävyyttä, myös tehostamalla energiankäyttöä.

Lämmitysteknisten laitteiden, lämmönjakoverkon, ilmastointijärjestelmän ja mahdollisen käytössä olevan jäähdytyksen tulee olla synkronoitu ja optimoitu toimimaan keskenään parhaalla mahdollisella tavalla. Tekemällä säädöt oikein voidaan saavuttaa säästöä, jotka näkyvät välittömästi ylläpitokustannuksissa ilman sen isompia investointeja. Oleellista esimerkiksi on, ettei asuntoja ylilämmitetä − lämmityksen tasapainottamisella ja virtaamien säädöillä voidaan saavuttaa tyypillisesti 5-10 prosentin energiansäästö.

Fiksusti mietitty ja säädetty taloautomaatiojärjestelmä tuo taloyhtiölle ja sen asukkaille monia etuja. Todellisten tarpeiden mukaan toimiva järjestelmä ei käytä energiaa turhaan ja säästää siten taloyhtiön varoja pitämällä kustannukset maltillisina. Lisäksi se parantaa oleellisesti asumismukavuutta. Energian kulutuksen järkevä ja optimoitu käyttö on myös ympäristöystävällistä.

Kartoituksella paras ratkaisu selville

Tarvittavat korjaustoimet ja energiasaneeraukset tulee tehdä suunnitellusti ja oikea aikaisesti, sillä niiden lykkääminen tulee yleensä kalliimmaksi. Kiinteistössä kannattaakin ensin tehdä kartoitus, jossa selvitetään mahdollisuudet − voidaanko nykyisellä talotekniikalla ja sen säädöillä säästää lämmityskustannuksissa. Lisäksi kartoituksella selvitetään mahdollisuuksia energiatehokkuutta parantaviin toimenpiteisiin.

Info

Info

Energiatehokkuuden optimointi – säästön paikat selville

Keskeistä on, että taloyhtiössä lähdetään ratkaisemaan kiinteistötekniikan optimointia tai energiatehokkuuden parantamista helpoimpien ja edullisimpien keinojen kautta. Näitä ovat:

  • Lämmitysjärjestelmän säätöjen tarkastus lämmityskaudella, aiemmin laadittujen suunnitelmien ajantasaisuuden arviointi ja tarve suunnitelmien päivittämiselle.
  • Taloautomaation- ja järjestelmien yhtenäisen toiminnan varmistaminen. (Ei esimerkiksi jäähdytystä ja lämmitystä yhtäaikaisesti.)
  • Suodattimien vaihto ja järjestelmien asianmukainen huolto. Vaihtamattomat suodattimet heikentävät imua ja puhallusta, joka vaatii enemmän tehoja ja siten nostaa energiankulutusta.
  • Säännöllinen huoltojen tekeminen vähentää ylläpitokustannuksia ja mahdollistaa LVIS-järjestelmien suunnitelman mukaisen käyttöiän ja elinkaaren.
  • Vanhan valaistuksen modernisoinnilla saavutetaan energiansäästöä. mm. suosimalla led-valaistusta sekä asentamalla liike- ja läsnäolotunnistimia.

Olisiko aika tarkistaa tilanne?

Maalämpöä kaukolämmön rinnalle

Hybridilämmityksen avulla on mahdollista saavuttaa merkittäviä säästöjä energian kulutuksessa. Ottamalla käyttöön rinnalle uusiutuvaa energiaa, kuten maalämpöä, voidaan hyödyntää eri energialähteitä kulloinkin edullisimmalla tavalla.

Näin tehtiin Alppiharjussa As Oy Helsinginkatu 13:ssa, jossa päädyttiin maalämmön asentamiseen kaukolämmön rinnalle. Vuonna 1932 valmistuneessa seitsemän kerroksisessa rakennuksessa on 158 asuinhuoneistoa sekä 12 liiketilaa. Kuuden rapun talo on kaukolämpöverkossa ja tilat lämpiävät vesikiertoisin patterein. Kiinteistössä oli aiemmin tehty lämmitysjärjestelmämuutos 60-70 luvulla kaukolämpöön liittyen sekä osittainen talotekniikkasaneeraus vuonna 2015. Myös ikkunat olivat vaihdettu uusiin.

Taloyhtiössä lähdetiin hakemaan säästöjä kohonneisiin lämmityskustannuksiin selvittämällä kannattavia ratkaisuja. Alkuvaiheessa tutkittiin mahdollisuutta luopua kalliista kaukolämmöstä. Tarkemman tarkastelun pohjalta päädyttiin siihen, että primaarienergia tultaisiin ottamaan maalämmöstä ja kaukolämpö toimisi siinä rinnalla.

− Päätimme uudistaa lämmitysjärjestelmää kahdesta syystä: näimme, että sillä saavutetaan säästöjä käyttökustannuksissa, ja toisena olivat ympäristönäkökulmat − päästöt laskisivat ja hiilijalanjälki olisi jatkossa pienempi, kertoo taloyhtiön hallituksen jäsen Sampsa Halinen.

- Aloimme pohtia hanketta 2021, johon kimmokkeena oli kaukolämmön voimakas kallistuminen. Tarkastelimme ja kartoitimme erilaisia vaihtoehtoa, joista maalämpö osoittautui teknistaloudellisesti järkeväksi.

Tontilla vain vähän tilaa käytettävissä

Aivan Helsingin ydinkeskustassa sijaitseva tontti on yksi tiheimmin asutuista Suomessa. Ahtaalla tontilla haasteeksi osoittautui maalämpökaivojen toteutus laajuudessa, jonka siirtyminen pelkästään maalämmön varaan olisi edellyttänyt. Tontin alan ulottuessa 5 metriä kadun puolelle, voitiin tätä tilaa käyttää lämpökaivojen porauksiin, joita asennettiin 7 kappaletta. Poraukset tehtiin viistosti talon alle 450 metrin syvyyteen.

− Jokainen kohde on yksilöllinen ja tilanne ja hyöty tulee selvittää kiinteistön ominaisuuksien pohjalta. Etenkin vastaavanlaisilla tiiviillä keskusta-alueilla, joissa tontit ovat ahtaat, täytyy edetä mahdollisuuksien mukaan. Jos kiinteistöllä on enemmän tilaa käytettävissä, niin maalämpöön voi siirtyä kokonaisuudessaan, Halinen toteaa.

Projektille osaava vetäjä – hanke eteni varmalla otteella

Taloyhtiön päättäessä parantaa rakennuksen energiatehokkuutta, on tärkeää, että yhtiö lähtee alusta asti osaavan ammattilaisen avustuksella toteuttamaan hankettaan. Siten voidaan heti alkumetreillä tehdä fiksuja päätöksiä ja päästään kustannustehokkaasti tavoitteeseen.

− Valitsimme hankkeen projektin johtoon ja valvontaan Amrak Oy:n vertailujen sekä myös suositusten pohjalta, sillä toimija tiedettiin osaavaksi ja päteväksi tekijäksi. Heillä oli vahvaa osaamista projektiin liittyen ja referenssejä vastaavanlaisista toteutuksista. Amrakin asiantuntijat tulivat keskusteleman hallituksen kanssa ja esittivät selkeästi, miten hanke saataisiin parhaiten toteutettua. Vankka tuntemus aiheesta vakuutti ja sai taloyhtiön hallituksen luottamuksen puolelleen, Halinen kertoo.

Taloyhtiön hallitus valitsi Amrak Oy:n hankkeen vetäjäksi keväällä 2022 ja projekti käynnistyi syksyllä. Kokonaistyöaika maalämpöjärjestelmän asennukselle oli noin kolme kuukautta, josta lämpökaivojen poraukset kestivät kaksi viikkoa. Koko hankkeen kesto suunnitteluineen oli puoli vuotta.

− Hanke käynnistyi viime vuoden lokakuussa ja sujui alusta loppuun todella mallikkaasti. Työt etenivät suunnitellusti aikataulussa eikä ilmennyt yllättäviä ongelmia. Kun alkusäädöt saatiin kohdalleen, uusi lämmityslaitteisto alkoi tuottamaan maaperästä lämpöä.

Hanke todella kannatti

Monessa taloyhtiössä on herätty pohtimaan energian käytön tehostamista – mitkä ovat kannattavimpia toimenpiteitä ja investointeja tulevaisuutta ajatellen.

− Taloyhtiömme toteutuksen pohjalta voin sanoa, että hybridilämmitys on ollut onnistunut valinta ja varsin potentiaalinen ja järkevä lämmitysratkaisu. Järjestelmä on ollut toiminnassa nyt vuoden ja tuottaa energiaa 54% maalämmöstä ja 46% kaukolämmöstä. Vuoden aikana olemme saaneet säästöjä 35-45 000 euroa.

− Hyödynsimme hankkeessa ARA-avustusta, joka osaltaan myös vaikutti investoinnin kokonaiskustannuksiin. Takaisin maksuaika näyttäisi olevan 6-7 vuotta, joka on huomattavasti parempi kuin ensimmäisissä arviolaskelmissa. Sanoisin taloyhtiöille, jotka pohtivat energiasaneerausta, että ensiksi tulee valita hyvä vetäjä projektille, joka pystyy tuomaan ammatillista osaamista. Kun taloyhtiössä ei ole tietoa, niin asiantuntija on todella keskeisessä asemassa – tällöin vältytään työläältä selvittämiseltä, eikä tarvitse keksiä pyörää uudelleen, Halinen kertoo.

As Oy Helsinginkatu 13:ssa ollaan erittäin tyytyväisiä hankkeen toteutukseen ja sen myötä pienentyneisiin lämmityskustannuksiin. Projektin innoittamana jatkoa uusiutuvan energian hyödyntämiselle on jo alustavasti suunniteltu.

− Jatkossa, kun katon uusiminen tulee ajankohtaiseksi, harkitsemme vielä aurinkoenergiajärjestelmän hyödyntämistä, Halinen päättää.

Amrak tekninentila
Info

Info

AMRAK Oy palvelu:

Energiatehokkuuttaparantavien toimenpiteiden kartoitus

  • Kiinteistössä suoritetaan katselmus, jossa selvitetään kiinteistön taloteknisten järjestelmien ja rakenteiden nykytila ja niiden toimintakuntoisuus. Lisäksi katselmuksella kerätään taustatietoa nykyisestä energiankulutuksesta sekä olosuhdetietoja, kuten lämpötila ja kosteus.
  • Kohdekäynnistä laaditaan selkeä raportti, jossa mahdollisia huomioita ja parannusmahdollisuuksia havainnoidaan yksiselitteisesti.
  • Raportilla otetaan kantaa mahdollisuuksiin energiatehokkuuden optimointiin kiinteistössä olemassa olevilla laitteilla ja järjestelmillä sekä esitetään mahdollisuudet energiatehokkuutta parantaviin saneeraustoimenpiteisiin, joita tyypillisesti ovat maalämpö- ja hybridijärjestelmät, aurinkoenergian hyödyntäminen, LTO- järjestelmät poistoilmanvaihdosta tai jätevedestä, rakenteelliset energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet kuten ulkovaipan saneeraustoimenpiteiden yhteydessä lisälämmöneristäminen ja rakennusfysikaalisten ominaisuuksien parantaminen mm. riittävä tuuletus.
  • Kartoituksen ja kiinteistön omistajan tavoitteiden pohjalta laadimme strategian tavoitteiden täyttämiseksi. Strategiassa arvioidaan kriittisesti myös taloudellisia lähtökohtia, sekä mahdollisuuksia yhtiön energia- ja yleiskustannusten hillitsemiseksi.
Amrak Oy
Energia
energiaremontti
energiansäästö
lämmitys
Kiinnostuitko? Tilaa OMAtaloyhtiö-uutiskirje
Putkiremontti? Energiansäästö? Sähköautojen lataus? Talkoot? Mistä teidän taloyhtiössänne tällä viikolla puhutaan? Omataloyhtiö.fi-uutiskirje sisältää ajankohtaisia, sekä kyseisen viikon teemaan liittyviä artikkeleita. Tutustu muiden taloyhtiöiden projekteihin ja kokemuksiin, vertaile hankkeiden toteutuksia ja lopputuloksia ja laita talteen arvokkaat asiantuntijaohjeet. Olitpa aloitteleva hallituksen jäsen tai monessa marinoitunut isännöitsijä, voit olla varma, että Omataloyhtiö.fi:n uutiskirjeestä opit jotain uutta joka viikko.

Aiheeseen liittyvää

Amrak saneerauskohde
Lisäkerrosten rakentaminen mahdollisti laajempia korjaustöitä
Rakennuksen elinkaareen kuuluu väistämättä tiettyjä korjaushankkeita, joilla ylläpidetään kiinteistöä hyvässä kunnossa. Siihen milloin korjaukset tulevat ajankohtaisiksi vaikuttavat talon rakenneratkaisut, materiaalit sekä rakennuspaikka ja ympäristö. Kun kalliita korjaustarpeita osuu lyhyelle aikavälille, voidaan kompensaatiota rahoitukseen hakea lisärakentamisen kautta.
Amrak korjaushanke
Hanke eteni varmalla otteella − suunnittelu ja valvonta avainasemassa
Rakennus ja sen asukkaat voivat hyvin, kun talossa tehdään tarvittavat huollot määräajoin. Vuosien mittaan tulee tarve myös isompiin korjaustöihin. Kun taloteknisissäjärjestelmissä havaitaan ongelmakohtia, on niihin reagoitava, jotta asumisterveys- ja viihtyvyys eivät vaarannu. Kokeneen ammattilaisen toteuttama tarvekartoitus on ensi askel rakennuksen tilanteen ja saneeraustarpeen selvittämisessä. Korjaushankkeen tullessa ajankohtaiseksi, on ensiarvoisen tärkeää valita projektin vetäjäksi luotettava toimija, joka ajattelee vain yhtiön etua.
20233_81105.jpg
Suuret energiaremon­tit eivät ole automaatti­nen vastaus säästöjen saavuttamiseksi
Energian hinnan vakauteen ei vielä löydy uskoa. Siksi onkin tärkeää varautua taloyhtiössä hintaheilahteluihin ja epävakauteen, ettei osakkaiden harmiksi tarvitsisi nostaa vastikkeita. Jos tavoitteena on merkittävät kulujen leikkaukset myös tulevaisuudessa, on oltava perillä siitä, mistä ja miten kustannukset syntyvät.
20213_69001.jpg
Katso yksinkertainen keino lämmityksen tasapainottamiseen
Lämmitykseen liittyvät ongelmat ovat kerrostaloasukkaille valitettavan tuttuja. Yli puolella suomalaisista kerrostaloasukkaista on ollut asunnossaan lämmitykseen liittyviä haasteita. (Norstatin kyselytutkimus 2020). Tasaisen lämpötilan saavuttamiseen on kuitenkin nyt uusia keinoja.
Nainen tummassa paidassaan seisoo kerrostalojen edessä
Maalämpö vähentää yhtiövastikkeen korotuspainetta
Tällä hetkellä moni taloyhtiö etsii kuumeisesti keinoja vähentää hinnankorotuksista syntyvää painetta yhtiövastikkeiden korottamiseen.Yksi hyvä ratkaisu tähän on maalämpö palveluna.Koska energia ja vesi muodostavat jopa 30–40 % taloyhtiön kustannuksista, energiaremontti ja sen yhteydessä toteutettu lämmitysjärjestelmän vaihtaminen maalämpöön vähentävät painetta yhtiövastikkeen korotukseen. Ostamalla maalämmön palveluna taloyhtiö saa energiaomavaraisen, riskittömän ja kustannuksiltaan erittäin ennustettavan ratkaisun pitkälle tulevaisuuteen.
20213_69558.jpg
Lämmitys­säästöjä asumis­mukavuudesta luopumatta
Moni taloyhtiö miettii lämmityksestä saatavia säästöjä ja sitä, miten säästöjä saataisiin aikaan ilman suurta tuskaa ja vaivaa. Pitkään asiaa mietittiin myös Pirkkalassa As Oy Pirkkalan Kyöstinrinne 2:ssa. Taloyhtiö sijaitsee rauhallisella Pirkkalan Kyöstin asuinalueella ja taloyhtiössä on yhteensä 30 huoneistoa ja asukkaita kaikista ikäryhmistä. Säästötoimien pitäisi siis olla kaikille helppo käyttää ja toteuttaa.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton