• Etusivu
  • Palvelut

Tehomaksu on huomioitava tekijä sähköautojen latausinfrastruktuurin kustannuksissa taloyhtiöissä

Katso esimerkki tehomaksun vaikutuksesta hintaan

Sari NieminenKaupallinen yhteistyö JTK-Sähkö Oy
Julkaistu 27.02.2024
WALLE-sähköauton-lataustolpat-JTK-Sähkön asentamana-1920x1080

Taloyhtiö As Oy Leiriharju Helsingissä toteutti sähköautojen latausjärjestelmän yhdessä asennuksen tehneen JTK-Sähkön, latauslaitteet toimittaneen Trafomic Oy:n sekä maanrakennustöissä toimineen Hytec Oy:n kanssa.

Taloyhtiön päättäjät kohtaavat tärkeän päätöksen sähköautojen latauspaikkojen rakentamisesta asukkailleen, sillä sähköautojen lataus on nykyään tärkeä osa taloyhtiön infrastruktuuria. JTK-Sähkö tarjoaa vinkkejä, miten taloyhtiön tulisi lähestyä tätä haastavaa ongelmaa, jotta lopputulos olisi niin asukkaille kuin taloyhtiöllekin mahdollisimman optimaalinen.

Latausinfran tarvekartoitus ja suunnittelu ovat avainasemassa

Ensimmäinen vaihe päätöksenteossa on tarveselvityksen ja suunnittelun tekeminen. Tarvekartoitukseen löytyy helposti asiantuntija-insinööritoimistoja, joita JTK-Sähkö voi suositella. Liian usein taloyhtiöt pyytävät tarjouksia ilman selkeitä selvityksiä tai suunnitelmia. Suositeltava lähestymistapa on aloittaa tarvekartoituksesta, jolloin voidaan välttää mahdolliset yllätykset. Tarvekartoituksen kustannus on myös hyvin maltillinen: noin 600–2000 €.

Tarvekartoituksen perusteella taloyhtiö saa selkeän kuvan eri latausasemavaihtoehdoista ja niiden karkeista työ- ja laitekustannuksista 3,6–22kW lataustehoille.

Uusimalla olemassa olevat lämmitysrasiat lataus/lämmitysasemilla samoihin kaapelointeihin, voidaan saavuttaa 2,0–3,6kW latausteho ilman suuria sähköinfrainvestointeja edullisestikin.

Keskitasoinen vaihtoehto voi olla uusia pääosin olemassa olevat lämmitysrasiat lataus/lämmitysasemilla, kasvattaa sähköinfraa ja asentaa esimerkiksi osaan autopaikoista 11kW teholatausasemia.

Ylin taso vaatii tarveselvityksen sekä kattavan sähkösuunnittelun, mutta tarjoaa mahdollisuuden asentaa 11–22kW latausasemia koko autoparkkipaikkojen/tallien sähköinfralle. Tällöin joudutaan useimmiten uusimaan sähköpääkeskus, mahdollinen autolataus-alakeskus, kaikki järeämmät kaapeloinnit latausasemille sekä uudet tolpat jalustoineen. Eli tarvitaan myös maanrakennusurakka, jossa tehdään kaapelikaivannot noin 0,5–0,8 metrin syvyyteen sekä ennallistaminen, esimerkiksi asfaltointi. Kokonaiskustannus kasvaa tässä huomattavaksi, usein yli 100 000 € ja moni taloyhtiö empiikin sen toteutusta.

Kuormanhallinta on avain sähköverkon tehokkaaseen hyödyntämiseen kontrolloidusti

<p data-block-key="mbewo">Kotimaiset ja kestävät Walle-sähköauton lataustolpat toimittaa JTK-Sähkö Oy.</p>
Kotimaiset ja kestävät Walle-sähköauton lataustolpat toimittaa JTK-Sähkö Oy.

Kuormanhallinta on järjestelmä, joka rajoittaa latausasemien antamaa latausvirtaa automaattisesti aikoina, jolloin kiinteistön muu sähkönkäyttö on suurta. Tämä välttää tarpeen kasvattaa kiinteistön sähköliittymän pääsulakekoko huomattavan suureksi ja kalliiksi, sekä estää latausverkon ja kiinteistön muun sähköjakeluverkon ylikuormittumisen kaikissa tilanteissa. Autonlatausoperaattori eParking/eTolppa tarjoaa kuormanhallinnan pilvessä järjestelmässään, ja se onkin erinomainen etu taloyhtiölle yksilöllisen laskutuksen lisäksi.

Käytön mukaan suoritettavaan laskutukseen taloyhtiössä eParking-järjestelmään luodaan kullekin käyttäjälle oma paikka. Käyttäjä voi eParking-puhelinsovelluksella hallita autonsa lataamista tai lämmittämistä. eParking on aina ajan tasalla siitä, kuka käyttäjä on milloinkin sähköä käyttänyt ja miten paljon. Sähkön käytöstä voidaan näin laskuttaa kulutuksen perusteella ja automaattisesti.

Kuormanhallinta voidaan jakaa kahteen pääryhmään: tavalliseen kuormanhallintaan ja dynaamiseen kuormanhallintaan. Tavallinen ja dynaaminen kuormanhallinta tarjoavat eri vaihtoehdot, joilla voidaan hallita latausverkon ja kiinteistön muun sähköjakeluverkon ylikuormittumista eri tilanteissa.

Tavallinen kuormanhallinta

Tavallinen kuormanhallinta rajoittaa kuorman kaikille autoille, kuormittavimman tilanteen mukaan riippumatta yhtäaikaisesti käytössä olevien latausasemien määrästä. Tämä sopii tyypillisimmin kohteeseen, jossa olemassa olevia kaapelointeja ja liittymän pääsulakkeen kokoa ei uusita.

Dynaaminen kuormanhallinta

Dynaaminen kuormanhallinta voidaan toteuttaa joko yksitasoisena tai monitasoisena. Yksitasoista kuormanhallintaa käytettäessä ei tarvitse lisätä komponentteja keskuksiin, vaan latausasemille määritetään yksi kokonaisteho, jonka latausasemat jakavat keskenään tarvitseville latausasemille.

Monitasoinen dynaaminen kuormanhallinta mahdollistaa sähköliittymän kapasiteetin täysimääräisen hyödyntämisen. Tämä on autonlatausoperaattoreilla maksullinen lisäpalvelu tai se voidaan myös rakentaa sähkötekniseksi järjestelmäksi, jotka säätävät latausasemia, virtamuuntajineen ja virtamittareineen.

Sähköauton käyttö ja lataustarve

Sähköautoa tankataan aina polttomoottoriautoa pidemmillä pysähdyksillä esimerkiksi yön yli kotona tai työpaikalla työpäivän aikana. Lataustarve on sama kuin päivän ajosuorite. Kotona ja töissä riittää useimmissa tapauksissa 3,6 kW:n eli 16 A:in latausteho yksivaiheisesti. Suomessa on yleistynyt pikalataaminen esimerkiksi kauppakeskusten suurtehoasemista, joista voi ladata 100–150kW. Näitä yleisiä latausasemia on enenevissä määrin tarjolla ja myös uusimmat sähköautot hyväksyvät pikalataamisen suurella teholla.

<p data-block-key="iypfo">Sähköauton latausjärjestelmän suunnittelu hyötyy tarkasta tarvekartoituksesta. Näin vältetään esimerkiksi turhan laajan latausinfran hankinta.</p>
Sähköauton latausjärjestelmän suunnittelu hyötyy tarkasta tarvekartoituksesta. Näin vältetään esimerkiksi turhan laajan latausinfran hankinta.

Lataustarpeen huomioiminen on tärkeää, ja eri lataustehoilla voi ladata eri ajomatkoja. Lisäksi latauksen aiheuttamat käyttökustannukset tulee kohdentaa niille osakkaille, jotka lataavat sähköautoja. Energiakustannuksissa on huomioitava sähkönsiirron kilowattituntihinnan lisäksi myös tehomaksu, joka voi olla merkittävä kustannus.

Latausasemaksi kannattaa valita asematyyppi, joka sisältää itsessään kWh-mittauksen. kWh-mittaus voi olla joko latauspistekohtaisesti paikallisesti luettava mittaus tai etänä luettava väyläpohjainen mittaus, joka on mahdollista liittää esimerkiksi pilvipalveluun. Tällöin palveluntarjoaja lukee kWh mittauslukemat etänä ja laskuttaa sähköautoa lataavaa osakasta käytön mukaisesti.

Tehomaksu saattaa yllättää käyttäjät

Sähköauton latauksen kustannuksia arvioitaessa tulee sähkösiirron kilowattituntihinnan ja sähköenergian kilowattituntihinnan lisäksi ottaa huomioon myös kolmas hinnanmuodostukseen merkittävästi vaikuttava komponentti: Sähköyhtiöiden veloittama tehomaksu.

Info

Info

Tehomaksun esimerkki:

Mikäli pääkeskuksen mahdollistama 266kW kapasiteetti hyödynnetään täysimääräisesti, aiheutuu tästä tehomaksu, jonka suuruus on 266kW x vaikka 2,48 €/kW, kk = 659,68 €/kk. Tyypillisesti tehomaksu jaetaan kaikkien latausasemien käyttäjien kesken, jotka lataavat sähköautojaan. Esimerkiksi, jos 266kW tehon on aiheuttanut 40 sähköauton lataajaa, pelkästään huipputehomaksu lataaja kohden on noin 16,5 €/kk.

Tehomaksun suuruus todennäköisesti yllättää taloyhtiöasukkaat, sillä sitä ei usein huomioida latauksen energiakustannusten laskemisessa. On tavallista, että latauksesta aiheutuvien energiakustannusten arvioinnissa otetaan huomioon ainoastaan sähkösiirron ja sähköenergian kilowattituntihinnat, ja tehomaksu jätetään virheellisesti huomioimatta.

Tehomaksun lisäksi jokaisen lataajan on maksettava jokaisesta kulutetusta kilowattitunnista sähkösiirto- ja sähköenergiamaksut. Tämä korostaa entisestään kuormanhallinnan merkitystä taloyhtiön energiakustannusten hallinnassa.

Kotimaiset ja laadukkaat Walle-autonlatauslaitteet

Sekä Walle-latauslaitteet että eParking/eTolppa -operaattorijärjestelmä ovat kotimaisia laatutuotteita. Walle-laturit valmistaa vankalla 40-vuotisella sähkötekniikan kokemuksellaan raisiolainen Trafomic Oy.

eParking-palvelun takana on tamperelainen pysäköinnin hallintaan erikoistunut ohjelmistotalo IGL-Technologies Oy. Ottaessaan eParking-palvelun käyttöön taloyhtiö ja osakkaat tekevät sopimuksen IGL:n kanssa. Trafomic puolestaan toimittaa latauslaitteet ja JTK-Sähkö myy ja asentaa laitteet sekä koko sähköinfran.

Kaikki Walle-latauslaitteet on rakennettu metalliseen koteloon. Latauslaitteet on suunniteltu ulkokäyttöön ja kestämään kovia sääolosuhteita. Walle-malleja löytyy sekä tolppa että seinäkiinnitykseen. 11kW on suosituin latausteholuokka.

Info

Info

JTK-Sähkö tarjoaa kokonaisvaltaista palvelua yhteistyökumppaneidensa kanssa

JTK-Sähkö tarjoaa avaimet käteen -palvelun, joka sisältää tarvekartoituksen, suunnittelun ja sähköasennukset. Yritys korostaa tarveselvityksen ja suunnittelun merkitystä realistisen ja tarkan sähköasennustarjouksen tekemiseen.

JTK-Sähköllä on S2-luokan sähköasennuspätevyys ja heidän laaja kumppaniverkostonsa tukee projektin tarveselvitystä, suunnittelua, rakennustöitä sekä maanrakennustöitä.

Taloyhtiön päätöksenteko sähköautojen latauspaikkojen suhteen vaatii huolellista harkintaa ja suunnittelua. JTK-Sähkö tarjoaa ammattitaitoista apua ja kattavaa palvelua, joka helpottaa taloyhtiön päätösprosessia ja varmistaa optimaalisen latausjärjestelmän asukkaille.

JTK-Sähköllä on paras osaaminen sähköasennustöissä, ja he ovat valinneet muihin tarvittaviin toimenpiteisiin luotettavat suunnittelukumppanit puolestasi, esimerkiksi tarveselvityksissä ja hankesuunnittelussa JTK-Sähköä auttavat seuraavat partnerit: PLANMAX, SWECO, PROXION, Eerika Consulting, Korjauspartnerit, Suomen Talokeskus, Enersense ja Raksystems.

JTK-Sähkö Oy
Palvelut
lataus
sähköauto
sähkö
taloyhtiön hallinnointi
Kiinnostuitko? Tilaa OMAtaloyhtiö-uutiskirje
Putkiremontti? Energiansäästö? Sähköautojen lataus? Talkoot? Mistä teidän taloyhtiössänne tällä viikolla puhutaan? Omataloyhtiö.fi-uutiskirje sisältää ajankohtaisia, sekä kyseisen viikon teemaan liittyviä artikkeleita. Tutustu muiden taloyhtiöiden projekteihin ja kokemuksiin, vertaile hankkeiden toteutuksia ja lopputuloksia ja laita talteen arvokkaat asiantuntijaohjeet. Olitpa aloitteleva hallituksen jäsen tai monessa marinoitunut isännöitsijä, voit olla varma, että Omataloyhtiö.fi:n uutiskirjeestä opit jotain uutta joka viikko.

Aiheeseen liittyvää

taloyhtiön oma sähkömies. Lattialla sähkökaapelelita ja kuvassa näkyy sähkömiehen haalarit ja kädet.
Sähköasennus silloin kun taloyhtiö sitä tarvitsee
Sähkölaitteiden asentaminen ja huoltaminen, sekä sähkötyöt ylipäätäänkin, ovat työtehtäviä, joita ei saa suorittaa kuin alan koulutettu ammattilainen. Toisinaan vikaantuminen tapahtuu yllättäen ja myös sähkölaitteissa tapahtuu ikään ja käyttöön liittyvää kulumaa. Mutta miten saada kiinni hyvä sähköasentaja silloin, kun sitä tarvitaan, ja onko odotusaika aina automaattisesti viikkoja? Tarjolla on hyviä uutisia taloyhtiöille ja asukkaille – miltä kuulostaa ihan oma sähköasentaja, joka on käytettävissä nopealla varoitusajalla? Miten tällainen toimii, ja mitä se maksaa?
lapsi istuu lattialla ja laittaa töpseliä seinään
Onko taloyhtiössäsi tehty sähkölaitteiden paloturvallisuustarkastus?
Sähkösaneeraus alkaa tulla ajankohtaiseksi, kun kiinteistön käyttöikä ylittää 40 vuotta. Vanhassa sähköjärjestelmässä piilee turvallisuusriski, esimerkiksi sähköpalon todennäköisyys on suurempi, jos kiinteistössä on alkuperäinen sähköjärjestelmä. Säännöllisillä tarkastuksilla paloturvallisuusriskit voidaan havaita ja korjata ajoissa.
Valaisinvaihto
Nyt on aika uudistaa valaistus
Hyvällä valaistuksella on iso vaikutus kiinteistön toimivuuteen. Asianmukaisesti valaistut pihan kulkureitit, oleskelualueet, autotallit, varastot, katokset ja sisäänkäynnit ovat tärkeä osa turvallista ja viihtyisää asuinympäristöä. Myös kulku sisätiloissa aulasta kotiovelle ja rappukäytävästä yleisiin tiloihin tulee olla kunnolla valaistu. Sähkölaitteiden ja järjestelmien huollot sekä asennukset ovat osa taloyhtiön arkea − kun taloyhtiöllä oma luotettava sähköasentaja, toimii valaistus kuten pitääkin.
20236_82001.jpg
Sähköauton latausasema jälkiasennuksena - huomioi nämä asiat
Sähköauton latausaseman jälkiasennus tarkoittaa sähköautojen lataamiseen tarkoitetun latausaseman asentamista olemassa olevaan rakennukseen tai paikkaan, jossa sellaista ei vielä ole valmiina. Nykyään rakennuksissa on otettu huomioon mahdollisuus asentaa sähköauton latausasema, mutta vanhemmissa rakennuksissa on syytä tarkistaa sähköasiat ensin kuntoon.
ParkCity sähköauton lataus
Sähköautojen latauspisteiden asennus onnistuu helposti ja joustavasti suurempiinkin kohteisiin – Case ParkCity
Sähköautojen latausvalmiuden järjestämisen tarve on jatkuva puheenaihe. Yhä kasvavalle määrää sähköautoja tulee saada virtaa niin pienissä kuin suuremmissakin taloyhtiöissä ja rakennuksissa. Tässä artikkelissa tutustutaan ja kuullaan projektin eri osapuolien kokemuksia miten Turun suurimpaan pysäköintilaitokseen, Turku ParkCityyn, asennettiin sähköautojen latauspaikat.
Mies irroittaa sähköauton latauspistoketta taustalla kerrostaloja
Sähköautoilu ja taloyhtiö, latauspisteiden hankinnasta
Suomi on tunnetusti pitkien välimatkojen maa. Ja kulkeakseen esimerkiksi kodin ja työpaikan väliä tarvitaan useimmiten jonkinlainen ajoneuvo. Suomessa onkin liikennekäytössä jopa 2,76 miljoonaa henkilöautoa – tämä tarkoittaa yhtä autoa kahta asukasta kohden. Vielä tällä hetkellä polttomoottori on yleisin käyttövoima, mutta sähkö herättää yhä enemmän kiinnostusta.Miten sähköautoiluun ja sähköauton lataamiseen tulisi esimerkiksi taloyhtiön suhtautua, entä sähköautoa miettivän? Mitä asioita olisi hyvä tietää?

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton