• Etusivu
  • Remontti

Toimintakertomus

Rakentajan toimitus
Julkaistu 15.03.2012
Kuvaa_ei_loytynyt_1200x675.jpg

Suurin osa taloyhtiöistä voi noudattaa kirjanpitolain ja -asetuksen säätämiä helpotuksia pienille kirjanpitovelvollisille, mutta tästä huolimatta taloyhtiöiden tulee aina laatia toimintakertomus. Toimintakertomuksessa tulee olla tiedot yhtiövastikkeen käytöstä, jotka yleensä annetaan erillisellä vastikerahoituslaskelmalla. Vastikerahoituslaskelma on suoriteperusteinen rahavirtalaskelma, johon sisältyvät tilikauden lukujen lisäksi myös edellisen tilikauden yli- tai alijäämä. Laskelman tulee täsmätä tuloslaskelmassa ja taseessa esitettyihin tietoihin. Vastikerahoituslaskelman tarkoituksena on varmistaa, että kullakin vastikkeella on katettu vain siihen liittyviä menoja. Jos yhtiössä on peritty vain yhtä vastiketta, ei erillistä vastikerahoituslaskelmaa tarvitse tehdä.

Pääomalainat ovat aika harvinaisia taloyhtiöissä, mutta jos niitä kuitenkin on, on toimintakertomuksessa annettava tiedot pääasiallisista lainaehdoista sekä lainoille kertyneistä kuluksi kirjaamattomista koroista. Toimintakertomuksessa on annettava tiedot myös yhtiön omaisuuteen kohdistuvista rasitteista ja kiinnityksistä sekä panttikirjojen säilytyspaikasta. Jolleivät tiedot ilmene kirjanpidosta, tulee vakuuksia ja vastuusitoumuksia ja niiden muutoksia seurata erillisen luettelon avulla. Tämä luettelo voidaan esittää liitetiedoissa, jolloin toimintakertomuksessa viitataan liitetietoihin ja mainitaan vain yllä mainitut tiedot kiinnityksistä ja panttikirjojen säilytyspaikasta.

Toimintakertomuksessa tulee olla myös tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen. Vakiintuneen käytännön mukaan näitä tietoja ovat esimerkiksi perustiedot yhtiöstä ja sen hallinnosta, tiedot kiinteistön ja rakennuksen hallintaperusteista, kulutustiedot, tehdyt ja tulevat kunnossapito- ja uudistustoimet, hankelaskelmat, hallituksen jäsenet ja tilin- tai toiminnantarkastajat sekä mahdolliset vahinkotapahtumat ja oikeudenkäynnit. Vastaavat tiedot tulee esittää myös tilikauden päättymisen jälkeiseltä ajalta.

Toimintakertomuksessa on annettava tiedot talousarvion toteutumisesta. Tarkemmat tiedot talousarviosta löydä luvusta "Talousarvion seuranta".

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä kuuluu PTS-suunnitelman lisäksi myös toimintakertomukseen. Toimintakertomuksessa esitettävät tiedot ovat kuitenkin PTS-suunnitelmaa suppeammat. Toimintakertomuksessa ilmoitetaan tiedot vain toiminnoista, joilla on merkittäviä kustannusvaikutuksia, kuten tulevat suurehkot korjaus- ja uudistushankkeet. Toimintakertomuksessa on ilmoitettava myös hallituksen esitys mahdollista tilikauden voittoa koskeviksi toimenpiteiksi sekä esitys mahdollisesta muun vapaan oman pääoman jakamisesta. Jos yhtiön tilikausi tuotti tappiota, siirretään tämä automaattisesti tilille edellisten tilikausien voitto (tappio), eikä mainintaa toimintakertomukseen tarvita.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan taloyhtiön toimintakertomuksessa on ilmoitettava yhtiössä tapahtuneiden rakenne- ja rahoitusjärjestelyiden pääasiallinen sisältö. Yhtiön rakennejärjestelyillä tarkoitetaan sulautumista, jakautumista tai yhtiön tulemista emoyhtiöksi. Rahoitusjärjestelyt koskevat osakeanteja sekä optio-oikeuksien myöntämistä, niihin perustuvia osakemerkintöjä sekä hallituksen valtuuksia antaa optio- tai muita erityisiä oikeuksia.

Toimintakertomuksessa tulee esittää olennaiset tiedot myös yhtiön hallussa olevista omista ja sen tytäryhtiöiden osakkeista, osakkeiden tuottamista äänimääristä sekä huoneistot, joiden hallintaan osakkeet oikeuttavat. Tiedot ilmoitetaan erikseen yhtiön hallussa olevista sekä panttina olevista osakkeista.

Joskus harvoin voi käydä niin, että yhtiön tase näyttää oman pääoman menetetyksi, eli oma pääoma on negatiivinen. Tällöin hallituksen on tehtävä laskelma, josta ilmenee yhtiön varojen riittävyys. Laskelmassa omaan pääomaan voidaan huomioida tiettyjä eriä, kuten pääomalaina, ja tämä laskelma tulee esittää toimintakertomuksessa. Jollei hallitus pysty näyttämään, että omaa pääomaa on riittävästi, on osakepääoman menetyksestä tehtävä viipymättä ilmoitus kaupparekisteriin.

Toimintakertomukseen olisi hyvä liittää myös erillinen hankerahoituslaskelma, jos yhtiö on tilikauden aikana teettänyt merkittäviä uudisrakennus-, uudistamis- tai korjaushankkeita. Laskelma pitää sisällään erittelyn hankkeen menoista ja tuloista sekä tarkastuslaskelman kirjanpitoon. Jos yhtiöllä on lainaa, on tilinpäätökseen hyvä liittää myös lainaosuuslaskelma, joka kertoo lainan pääoman sekä kuluvalle tilikaudelle kuuluvat lainaan liittyvät pääomavastiketuotot, lainaan liittyvät menot sekä lyhennyserät.

Remontti
Kiinnostuitko? Tilaa OMAtaloyhtiö-uutiskirje
Putkiremontti? Energiansäästö? Sähköautojen lataus? Talkoot? Mistä teidän taloyhtiössänne tällä viikolla puhutaan? Omataloyhtiö.fi-uutiskirje sisältää ajankohtaisia, sekä kyseisen viikon teemaan liittyviä artikkeleita. Tutustu muiden taloyhtiöiden projekteihin ja kokemuksiin, vertaile hankkeiden toteutuksia ja lopputuloksia ja laita talteen arvokkaat asiantuntijaohjeet. Olitpa aloitteleva hallituksen jäsen tai monessa marinoitunut isännöitsijä, voit olla varma, että Omataloyhtiö.fi:n uutiskirjeestä opit jotain uutta joka viikko.

Aiheeseen liittyvää

20134_34545.jpg
Kunnollinen sadevesijärjestelmä on vuosikymmenien kosteussuoja
Talosi tarvitsee toimivan sadevesijärjestelmänPuutteellinen sadevesijärjestelmä on todettu yhdeksi merkittäväksi syyksi suomalaisten kotien homevaurioihin. Katto kerää sadeveden räystäälle ja siitä seinän viereen niin, että esim. yhden metrin vuotuinen sademäärä kertautuu seinän vieressä viideksi metriksi. Mikäli tämä vesipatsas päästettäisiin vapaasti valumaan räystäsrakenteisiin, seinille ja perustuksiin, seuraisi vakavia kosteusongelmia.Sadevesijärjestelmän tehtävänä onkin kerätä tämä vesi ja siirtää se turvallisesti pois rakennuksen läheisyydestä. Puutteellinen sadevesijärjestelmä puolestaan saattaa alkaa toimia jopa päinvastoin; pahimmassa tapauksessa virheelliset kaadot ja tulvivat kourut keskittävät sadeveden juuri sinne minne ei pitäisi, eli räystäs- ja seinärakenteisiin, tai yhteen paikkaan perustusten vieressä.Lue lisää sadevesijärjestelmistä!
20176_49572.jpg
Millaista ilmaa sinä hengität?
Ihminen viettää keskimäärin 90 % ajastaan sisätiloissa, joten ei ole yhdentekevää millaista sisäilma on. Pisin yhtenäinen aika kuluu yleisimmin kotona ja toinen esimerkiksi töissä, koulussa tai päiväkodissa. Julkisten rakennusten huonosta kunnosta saamme lukea lähes päivittäin lehdistä.
202010_66946.jpg
Tiedätkö, paljonko oman kerrostaloasunnon lämmitys oikeasti maksaa?
Kaukolämmön kulutustietojen analyysi on tarpeen silloin, kun kerrostaloyhtiössä halutaan ymmärtää miten paljon ja mihin yhtiö käyttää lämmitysenergiaa ja miten oma kerrostalo vertautuu muihin saman ikäisiin asuinkiinteistöihin. DNA:n älylämmityspalvelu Wattinen voi tuottaa taloyhtiölle havainnollisin kuvin ja taulukoin varustetun analyysin.
20205_64953.jpg
Helppoa ripustamista ja kestävää seinäpintaa
Kipsilevyn etuja unohtamattaLapset ottavat sählymatsin eteisessä ja raskas hylly pitäisi kiinnittää seinälle tukevasti. Kukapa ei haluaisi kotiinsa iskunkestäviä seiniä, joihin voi ripustaa vapaasti! Näihin tarpeisiin vastaa uutuuslevy Gyproc Habito®, joka antaa tavallisen kipsilevyn tapaan myös tehokkaan ääneneristyksen ja paloturvallisuuden.Kipsilevyn edut rakentamisessa ovat selvät: muunneltavat tilat sekä erinomainen ääneneristys ja paloturvallisuus. Nyt myös helppoon ripustamiseen ja erityisen kestävään seinäpintaan on uusi ratkaisu, Gyproc Habito®. Levyn voi helposti yhdistää muihin kipsilevyihin, koska niiden paksuus on sama, 12,5 mm.
20105_21716.jpg
Sadevesijärjestelmän kuntokartoitus
Sadevesijärjestelmien oletettu käyttöikä on noin 30 vuotta. Materiaalista ja pinnoitteesta riippuen voi uusiminen tulla ajankohtaiseksi jo aiemminkin. Tavoitteellisen käyttöiän saavuttamiseksi on räystäskourut syytä huoltaa kaksi kertaa vuodessa. Liasta aiheutuvat rasitukset voivat paitsi vahingoittaa materiaalia myös muuttaa kaatojen suuntaa, jolloin järjestelmä ei toimi toivotulla tavalla. Kuntokartoitus sadevesijärjestelmän osalta on syytä hoitaa hyvissä ajoin.Jätä yhteydenottopyyntö Vesivekille
Katu, jossa on taloja rivissä
Voiko taloyhtiö pakottaa piha- ja lumitöihin?
Taloyhtiössä on neljä paritaloa, autokatos ja varastorakennus. Taloyhtiössä on yhteisellä päätöksellä hoidettu piha-alueet asukasvoimin (talkoo periaatteella) monen vuoden ajan. Asiasta on mainittu isännöitsijäntodistuksen kohdassa "huoltoyhtiö". Uusin osakas ilmoitti, että yhtiö ei voi velvoittaa osakkaita pihatöihin. Talven lumityöt ovat edessä, miten hallitus voi sitouttaa osakkaat hoitamaan työt?

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton